واحدهای تولیدی

واحد آماده سازی مواد

در واحد آماده سازي مواد اوليه بر اساس خواص ظاهري خود (فرآوري شده و فرآوري نشده) وزن كشي و آماده بارگيري ميشوند.
عمليات آماده سازي
عمليات آماده سازي شامل مراحل زير مي باشد
عمليات خردايش
عمليات تهيه دوغاب
عمليات آماده سازي پودر مناسب پرس

واحد پرس دوغابی

در واحد پرس دوغابی مكانيسم كلي كار اين دستگاه همان ريخته گري دستي است با اين تفاوت كه در ريخته گري دستي جذب آب دوغاب بوسيله قالب گچي و در پرس دوغابي توسط يك فشار خارجي و با استفاده از قالبهاي اپوكسي صورت مي گيرد استفاده از اين دستگاهها نه تنها در بالا بردن سرعت توليد نتايج بسياري داشته بلكه آسان ترين روش، ما را به توليد با طرحهاي گوناگون قادر ميسازد ماده اوليه دراين دستگاهها گرانول مي باشد.
فشار روغن به ممبران كه از جنس اورتان است وارد مي گردد وبدين وسيله به كليه قسمتها لبه ها، كف وپايه به يك ميزان فشار وارد ميگردد. اين تئوري نه تنها ظروف تخت دوار، بلكه بشقابهاي گرد وغير دوار را شامل مي گردد.

واحد پرس ایزواستاتیک

در واحد پرس ایزو استاتیک چهار روش اصلي جهت شكل دادن چيني وجود دارد که شامل :
روش فرمينگ (گل شكل پذير)
روش ماشين هاي ريخته گري تحت فشار(پرس دوغابي)
روش ريخته گري دستي
روش پرس ايزو استاتيك

واحد ریخته گری

در واحد ریخته گری روش ريخته گري دستي يكي از سنتي ترين روشهاي توليد چيني مي باشد كه با استفاده از قالبهاي گچي و ريخته گري دوغاب درون قالبها آيتم را توليد مي كنند. اهميت گچ در صنعت سراميك بخصوص روش ريخته گري دستي بر كسي پوشيده نيست.
دراين روش مخلوط مواد اوليه به صورت دوغاب آماده مي شود، سپس دوغاب حاصل درون يك قالب متخلخل كه عموماً از جنس گچ صنعتي است ريخته مي شود. در نتيجه اين عمل آب دوغاب بوسيله قالب جذب شده و جدار نازكي از گل بر روي آن ايجاد مي گردد.
با گذشت زمان اين جداره ضخامت بيشتري مي يابد و سپس دوغاب اضافي تخليه و پس از خشك شدن آيتم را از قالب خارج مي كنند. در اين روش آيتم هايي توليد مي شوند كه قابليت قالبگيري به صورت سمبه و ماتريس را ندارند و اصطلاحاحجمي هستند.