واحدهای سازمانی

هنگامي كه يك سازمان با ابعاد متوسط يا بزرگ ، دستيابي به سيستم هاي يكپارچه را جهت شتيباني فرايندهاي خود در دستور كار قرار ميدهد بهترين راه براي رسيدن به موفقيت استفاده از سيستمهاي فرايند گرا مي باشد چرا كه سيستم هاي فرايند گرا بر اساس روال فرايند ها پياده سازي شده واگر چه ممكن است براي طراحي هزينه بر و زمانبر باشد ولي دوام خواهد داشت وبا تغيير روند اجراي امور بر خلاف سيستم هاي تك منظوره و جزيره اي بلا استفاده نخواهد بود . كارخانجات سپيده جام توس براي رسيدن به اهداف بلند مدت خود تصميم به ايجاد يك سيستم جامع فرايند گرا گرفت چرا كه مي دانست با توجه به حجم بالاي داده ها وگستردگي و تنوع فرايندها در نمودار زمان احتياج به قالبي محكم براي موفقيت دارد .
برنامه ها و اهداف استقرار سيستم هاي مكانيزه:
– طراحي و پياده سازي سيستم هاي فرايندي ERP
– تهيه شناسنامه فرايندها و ترسيم دياگرام جريان كار Work flow
– پياده سازي سيستم جامع اطلاعات مديريتMIS
– مطالعه و بهينه سازي فرايند ها و مديريت بر فرايند هاي كسب و كار BPM/BPR
– مكانيزاسيون گردش اطلاعات و مستندات نظام كيفيت
گام اول : شناسايي و بهينه سازي فرايندها
گام دوم : تنظيم سيستم بر اساس فرايندها
گام سوم : پياده سازي سيستم و استقرار آن

واحد فني ومهندسي مجتمع توليدي چيني مقصود با توجه به ماهيت آن انجام امور ذيل را در دست اجرا دارد :
– تهيه ليست لوازم يدكي ماشين آلات
– تهيه دستوالعمل هاي سرويس ونگهداري ماشين آلات
– تهيه شناسنامه فني ماشين آلات
– انجام سرويس ونگهداري پيشگيرانه ماشين آلات مجتمع با توجه به زمانبندي آن و ثبت PM
– گزارشات مربوط با آن وبررسي وتحليل گزارشات و ورفع مشكلات موجود
– انجام تعميرات اضطراری ماشين آلات مجتمع وثبت گزارشات مربوط به آن و بررسي وتحليل گزارشات و رفع مشكلات موجود EM
– اورهال ساليانه ماشين آلات در تعطيلات نوروز
– تعيين نقطه سفارش اقلام مصرفي و لوازم يدكي ماشين آلات
– بهينه سازي دستگاه ها و ماشين آلات مجتمع
– تحقيق و بررسي در زمينه كاهش مصرف انرژي و استفاده از تجهيزات خاص براي انجام امور مربوط به آن
– نوسازي وساخت تجهيزات جانبي ماشين آلات
– سفارش ساخت قالب هاي پرس ايزواستاتيك وكنترل قالب هاي ساخته شده
– آماده نمودن ، ترميم ورفع عيب قالب ها و نصب برروي ماشين آلات پرس
– كاليبراسيون تجهيزات نصب شده برروي ماشين آلات موثر بر كيفيت

امروزه آموزش و بهسازي و نگهداري منابع انساني به عنوان يكي از استراتژي هاي اصلي دستيابي به منافع سرمايه انساني به عنوان مزيت رقابتي سازمان ها قلمداد مي شود، و از اين رو داراي جايگاه و اهميت بالايي براي بقاء و توسعه سازماني مي باشد. كارخانجات مقصود نيز در رقابت با كارخانه هاي ديگر براي بهبود مستمر كه دربرگيرنده عملكرد منابع انساني است، ممكن است تحت تاثير گروهي از عوامل خارجي از جمله تغيير بازار، فناوري، نوآوري، ملزومات و نيازهاي مشتريان و سهامداران ديگر قرار گيردكه چنين تغييراتي مي‌تواند كارخانجات مقصود را به تحليل نيازهاي آموزشي مرتبط بامهارت خود وادار كند.
آموزش اثر بخش و كارا آثار و نتایج مثبت فراوانی را به همراه داشته باشد كه از آن جمله مي توان به نكات ذيل اشاره نمود :
– ايجاد يكپارچگي و پرورش حس همكاري
– تقويت درك متقابل كارفرما و كارگر
– بهره وري و شيوه هاي نظارت بر كار
– افزايش خلاقيت محيط كاري
– برنامه ريزي براي غني سازي فرهنگ كاري موجود در كارخانجات مقصود
– دلبسته کردن کارکنان به محيط كار
– اعتماد سازي

اين مركز شامل آزمايشگاه مجهز سراميك و مهندسي مواد و آزمايشگاه شيمي مي باشد. محور فعاليت هاي اين مركز ، تحقيقات بر روي مواد اوليه با كيفيت بالا و كنترل فرآيند توليد مطابق با دامنه نظام هايمديريتي مستقر در مجتمع توليدي چيني مقصود شامل:
ISO 10002 , OHSAS 18001 , ISO 14001 , ISO 9001 مي باشد.
اهم فعاليت هاي انجام شده در واحد تحقيقات مهندسي مواد اين مركز مشتمل بر موارد ذيل ميباشد شناخت، معرفي و تهيه مواد اوليه مرغوب از داخل و خارج كشور جهت پروسه توليد چيني مظروف.
طراحي فرمولاسيون هاي جديد بدنه و لعاب با رعايت استانداردهاي بين المللي وقابل رقابت بامحصولات مشابه كشورهاي اروپايي.
طراحي و تهيه بعضي از اقلام نسوز مورد نياز كوره ها و تجهيزات وابسته به آن از جمله فعاليت و مسئوليت هاي ديگر آزمايشگاه، كنترل مداوم فرآيند توليد شامل اندازه گيري، تست هاي فيزيكي و شيميايي مراحل مختلف پروسه توليد بر اساس استانداردهاي تعريف شده در نظام مديريت يكپارچه مي باشد.
واحد آزمايشگاه شيمي اين مركز قادر است آناليز شيميايي مواد اوليه سراميك را به روش شيمي تر اندازه گيري نمايد، كه در صورت لزوم اين مورد انجام گردد. همچنين اين واحد در راستاي مطابقت محصول نهايي با استانداردهاي ملي ايران بطور مداوم تست هاي فيزيكي و شيميايي بر روي محصول نهايي را بر اساس استاندارد ذكر شده انجام مي دهد.

اثرات نگرش كيفي:
– چالش هاي مديران و سازمان هاي امروزي
– تغيير از اقتصاد ملي به اقتصاد جهاني
– تغيير از جامعه صنعتي به جامعه اطلاعاتي
– تغيير از تمركز به عدم تمركز
– حركت از تكنولوژي نيرو افزا به تكنولوژي دانش افزا
– افزايش فرايند ابداع و نوآوري و اشاعه آن در بازار

چتر گسترده روابط عمومي چندين فعاليت مرتبط را در بر مي گيرد كه منظور همگي آنها انتقال پيام هايي خاص به مخاطبان با هدف مشخص است. روابط عمومي مسئوليت مديريت روابط بين شركت هاي گروه و همه مخاطبان عامه را بر عهده دارد.
با توجه به واقعيت هايي كه امروزه در بازار وجود دارد ، صنعت روابط عمومي در حال توسعه بوده و قادر است از طريق افزايش توانايي ها و نقش خود در معجون بازاريابي همه جانبه كه شامل روابط عمومي، تبليغات، تجارت الكترونيك، تجارت مستقيم و آگهي هاي فروش كالا مي شود، امور مربوط به اهداف بازرگاني را پيش ببرد.
جلب و گسترش اعتماد عمومي و پاسخگويي صحيح وبه موقع در عرصه هاي مختلف ارتباطات دوسويه، تبليغات و تشريفات به منظور توسعه فعاليت ها و نقش نظارتي، كاركردي و پاسخگويي و دفاع از منافع عمومي و پويايي هدف ها، اهميت و جايگاه ويژه روابط عمومي را بيش از پيش در اين سازمان جلوه گر مي سازد.
مجموعه فعاليت ها و تشكيلات روابط عمومي بصورت زير طبقه بندي ميگردند:
– واحد اطلاعات و رسانه ها
– واحد تشريفات و بازديد ها
– واحد تبليغات و برگزاري مراسم
– واحد ارتباطات و امور بين الملل
– واحد امور رايانه و سيستم
– واحد پژوهش و افكار سنجي