سوالات متداول

1چگونگی اخذ نمايندگي از شركت چيني مقصود را شرح دهيد؟
شرايط اعطاي نمايندگي:
برخورداري از حسن شهرت و تسليم گواهي عدم محدوديت در معاملات تجاري
سپردن تضمين ملكي و يا بانكي حداقل مبلغ، 5 برابر ميزان ميانگين خريد ماهيانه
امكان خريد كالا در حد يك كاميون در هر نوبت
دارا بودن ملكيت يك فروشگاه و متناسب با آن انبار
نبود نمايندگي فروش ديگر در جوار محل فروشگاه مورد نظر(در صورت تمايل به اخذ نمايندگي در صفحه ارتباط با ما با مديران فروش تماس بگيريد.)
2برخي از طرح هاي خاص در نمايندگي ها موجود نيست لطفا چگونگي تهيه آن طرح را بيان كنيد؟
برخي از طرح ها مختص يك نمايندگي خاص مي باشد كه تنها از طريق همان نمايندگي به صورت كلي يا جزئي بفروش مي رسد.
3آيا چيني مقصود امكان خريد طرح هاي قديمي را به خريداران مي دهد؟
با توجه به تنوع طرح در شركت چيني مقصود امكان توليد برخي از طرح ها ي قديمي وجود ندارد مگر طبق خواسته مشتري با تيراژ اقتصادي در غير اين صورت بايستي طرح مورد بررسي و امكان سنجي گردد.
4مواد اوليه چيني سفيد چيست؟
مواد اوليه مصرفي در صنعت چيني شامل موارد ذيل مي باشد: مواد اوليه رسي مانند انواع كائولن و بالكلي مواد اوليه غير رسي مانند سيليس و فلدسپار و دولوميت. در ساخت چيني مواد اوليه مصرفي در دو گروه بدنه و لعاب پايه گذاري شده است در تركيب بدنه از سه دسته مواد استفاده مي شودمواد رسي: كائولن، بالكلي گدازآورها: فلدسپار پتاسيك, پركننده ها: سيليس, در تركيب لعاب از سه دسته مواد استفاده مي شود پر كننده ها: سيليس, گدازآورها: فلدسپار پتاسيك, مواد رسي: كائولن.
5آيا بخش آفري نش هاي هنري سفارشات از خارج سازمان جهت توليد سرويس با نقاشي خاص مي پذيرد؟
بله در صورت اجرايي بودن طرح امكان پذيرش سفارش از خارج از سازمان براي اين واحد هنري وجود دارد.
6آيا امكان خريد مستقيم از كارخانه وجود دارد؟
عرضه كالا به طور مستقيم از شركت فقط از سوي نمايندگي هاي معتبر امكان پذير است و امكان خورده فروشي وجود ندارد.
7آيا امكان شستشو سرويس هاي توليدي آفرينش هاي هنري در ماشين ظرفشويي و يا استفاده آن در مايكروفر وجود دارد؟
بله،به دليل استفاده از لعاب در نقاشي اين ظروف و سپس پخت آنها در كوره داراي مقاومت بالا در برابر شستشو و حرارت بوده اما شستشو مداوم آن به وسيله ماشين هاي ظرفشويي از كيفيت نقاشي آن خواهد كاست.